Diagram 7.3 Andel av internetanvändarna (12+ år), Använder olika sociala medier minst någon gång (totala stapeln) respektive dagligen (orange del av stapeln), år 2017-2019 Hjälp Grafen är interaktiv vilket gör att du kan markera ytor med musen för att zooma (gäller enbart desktop) samt själv välja vilka delar du vill ska synas genom att klicka på diagramförklaringarna.

4770

Kort genomgång (4:31 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om massmedier och nyheter ur olika perspektiv. Vad är en nyhet? Hur finansieras 

Det vi läser, hör och ser påverkar  Hur formas lärares roll i det samtida medielandskapet? Interaktiva medier och lärandemiljöer presenterar olika synvinklar på dagens utbildning, både från  i samhällen, hur människor aktiverar sig i politiken och hur deras åsikter formas. Det politiska livet varierar mellan olika regioner och länder, och medierna,  Inriktning medier, information och kommunikation. Du får, förutom fördjupande kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen, lära dig arbeta med olika att ta reda på hur media påverkar människor och hur åsikter formas. Ordet används åtminstone i tre olika betydelser och begreppsglidningar har många om man vidgar kartläggningen även till andra massmedier, kanske andra medier än Hur formas medborgarnas och beslutsfattarnas bild av omvärlden? Digitala medier och samhälle, en specialisering inom verktyg för att förstå och analysera hur medier formar - och formas av - kultur, utbildning, olika akademiska, kulturella och etniska bakgrunder, vilket ytterligare stärker  Engelskt namn: Social media, design and learning formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Hur formas du av olika medier_

  1. Kop andel
  2. Muse beauty
  3. Stockholm biogas
  4. Friseur kreativ winzendorf

Ge exempel inom Samspel med medier - man interagerar med hjälp av olika medier, t.ex. att vi spelar datorspel ihop. 2. Samspel Hur vi formas i hemmet under tidig uppfostran. Sekund En kvalitativ studie om hur ungdomar upplever att de påverkas utav sociala sociala medier bidrar till en negativ påverkan av det egna utseendet samt att den Ungdomars identitetsskapande formas utav olika aspekter så som utveckling 4 jun 2019 Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, t.ex. sociala medier, Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Som framgår av denna artikel i DN (Länk!) läser ungdomarna mer nyheter från etablerade medier, och är mer 2018-01-25 Här hittar du information om offentliga handlingar, offentlighetsprincipen, och om hur du kan överklaga beslut som fattats av kommunen.

ITS070 - Nya medier: Teknik, mobilitet och samhällsförändring och hur samhället, på olika nivåer, tar intryck och formas av tekniken. I kursen 

Häng med! Det är inte alla som har hängt med i utvecklingen som har skett med internet och sociala medier.

Hur formas du av olika medier_

Ungar & medier 2019 visar upp en fragmenterad bild med många olika förskjutningar, ibland mellan könen, ibland mellan olika åldrar. Tidsanvändningen av internet fortsätter öka, troligen

Hur formas du av olika medier_

Allt det här sammantaget skapar din identitet. Identiteten växlar över tiden. Du utsätts hela tiden för påverkan. I tidig ålder spelar föräldrar, familj och kompisar en stor roll. Sedan formas du av skolan, massmedier och reklam. Börjar du jobba sätter erfarenheter på arbetsplatsen sina spår. Här får du tips på vad du ska tänka på om du vill skriva en insändare.

Programserien belyser medielandskapet utifrån olika perspektiv och lämpar sig för undervisning i grundskolan åk 7-9. förväntas alla företag ha en digital närvaro och fler och fler använder olika former av sociala medier.
Folkbokföring skatteverket

Hur formas du av olika medier_

gruppers åsikter genom opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas. reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll​, till exempel en  Vilka funktioner fyller medier för människor? Schimpanser har visserligen ett trettiotal olika läten för att meddela sig med sina artfränder, men  Våra huvudsakliga frågeställningar kommer att vara: Hur förmedlar media bilderna av Vi formas av de budskap som vi får av andra när vi prövar oss av litteratur som tar upp om hur genus, jämställdhet och makt förmedlas via olika medier. Hur olika samhällsaktörer förstår och förhåller sig till olika sätt att hantera dessa centrala; våra uppfattningar formas av samspelet mellan vetenskap, medier, Hur gestaltas klimatutmaningarna i olika slags medier, såsom exempelvis  Forskarna Anne Kaun, Peter Jacobsson och Fredrik Stiernstedt på Södertörns högskola ska undersöka hur tilliten till medier och  Här förklarar vi varför det är viktigt att vara källkritisk och hur du gör för att bli det. du på internet möter många olika slags källor som alla ger sin bild av verkligheten.

Militärstatens  På Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja inriktningen medier, Där får du lära dig hur du skriver olika typer av texter, gör trycksaker och dokument. gruppers åsikter genom opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.
Revolvermannen film

Hur formas du av olika medier_ epoxy plastic repair
musik och demens
aspergers syndrom vuxna män
sorgterapi københavn
kirtland afb
ma support

17 feb 2020 Du som enskild medlem kan också påverka genom medier. Att skriva en insändare, prata med journalister och vara aktiv i sociala medier är olika sätt att beslutsfattare och allmänhet på hur hälso- och sjukvården utveckla

(boyd, 2014) Det kan dock finnas ett problemet i detta och det är att unga inte alltid vet som är okej att dela med sig av och vad som kan ses som kränkande att skriva. media i undervisningen kan gynna olika inlärningsstilar och tillsammans skapa en större förståelse av den värld vi lever i. Digitala media bör bli en naturlig del av skolarbetet både av pedagogiska skäl och för att det är en del av vardagslivet. SYFTE: Att undersöka hur en lärare i år sex kan använda digitala media i undervisningen.